STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie, Piątek, 10 stycznia (20:09)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. oraz raportów wcześniejszych, dotyczących spornych roszczeń czynszowych oraz żądań wypłat z gwarancji z tytułu częściowo naliczonych kar umownych przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" [PPL], Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona? S.A. [Emitent lub Spółka] informuje, iż w dniu 10 stycznia 2020 roku otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank], iż Bank zakończył wewnętrzną procedurę weryfikacji żądań w/w wypłat z gwarancji bankowych na rzecz PPL i z żądanej przez PPL kwoty przekazał do realizacji w dniu 14 stycznia 2020 r. łączną kwotę ok. 726 tys. zł. Żądania wypłat z pozostałych gwarancji, o których mowa w w/w raporcie bieżącym zostały zweryfikowane negatywnie przez Bank ze względu na braki formalne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2020-01-10Michał KacprzakCzłonek ZarząduMichał Kacprzak