STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG: Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku przez SECO/WARWICK S.A., Poniedziałek, 13 stycznia (14:54)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka?) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ("Rozporządzenie?), informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - w dniu 15.05.2020 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - w dniu 13.11.2020 r.

Raport półroczny

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - w dniu 11.09.2020 r.

Jednocześnie zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2019 r. - w dniu 24.04.2020 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 r. - w dniu 24.04.2020 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje również, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia odstępuje się od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-13Sławomir WoźniakPrezes Zarządu