STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM: Terminarz publikacji raportów okresowych PZ CORMAY S.A. w roku 2020, Wtorek, 14 stycznia (12:59)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PZ CORMAY S.A. ("Spółka?) będzie przekazywać raporty okresowe Spółki w roku 2020 w następujących terminach:

1.skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające dodatkowo informacje określone w § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?, "Raporty Kwartalne?):

a) za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r.,

b) za III kwartał 2020 r. - 20 listopada 2020 r.,

2. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r., zawierający dodatkowo informacje określone w § 62 ust. Rozporządzenia - 4 września 2020 r.,

3. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 24 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka oświadcza, że zamiarem Spółki jest stałe przekazywanie Raportów Kwartalnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-14Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2020-01-14Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu