STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE: Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, Wtorek, 14 stycznia (13:25)

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:


? raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - w dniu 12.02.2020 roku,

? raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 13.05.2020 roku,

? raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 12.08.2020 roku,

? raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 10.11.2020 roku,


Raport roczny za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2020 roku.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu