STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR, Wtorek, 14 stycznia (17:30)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. ? osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta Wojciechem Wardackim - powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (dalej: "Powiadomienie?) przekazane w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-14Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-01-14Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania