STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów, Wtorek, 14 stycznia (17:48)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: "Ustawa?), że w związku z rejestracją w dniu 10 stycznia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez właściwy sąd rejestrowy udział Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu o 3,14%, tj. z 66% do 62,86%. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-14Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-01-14Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania