STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RWL: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku , Wtorek, 14 stycznia (17:51)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAWLPLUG S.A. ("Spółka?) na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) ("Rozporządzenie") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) za:

I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r.

III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2020 r. - 28 sierpnia 2020 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2019 r. (SA-R) - 20 marca 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. (SA-RS) - 20 marca 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-14Piotr KopydłowskiCzłonek Zarządu ds finansowych