STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Środa, 15 stycznia (08:51)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2019 - w dniu 25.03.2020 roku,

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - w dniu 25.03.2020 roku.

Raport półroczny:

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - w dniu 26.08.2020 roku.

Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 13.05.2020 roku,

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 18.11.2020 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku,

- zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Bartosz KuźniarPrezes Zarządu