STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEI: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Środa, 15 stycznia (09:13)

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.


Raport roczny:

- 19 marca 2020 roku - raport za 2019 rok.

Raporty kwartalne:

- 14 maja 2020 roku - raport okresowy za I kwartał 2020 roku,

- 14 sierpnia 2020 roku - raport okresowy za II kwartał 2020 roku,

- 13 listopada 2020 roku - raport okresowy za III kwartał 2020 roku.


Na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie planuje publikacji raportu za IV kwartał 2019r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu



Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu