STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Środa, 15 stycznia (12:09)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku ? 26 lutego 2020 r.;

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok ? 30 kwietnia 2020 r.;

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku ? 29 maja 2020 r.;

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku ? 30 września 2020 r.;

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku ? 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki;

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Adam BugajWiceprezes Zarządu
2020-01-15Tomasz KrólCzłonek Zarządu