STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

B24: Liczba klientów Brand 24 w IV kwartale 2019 roku, Czwartek, 16 stycznia (08:46)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedziba? we Wrocławiu (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje informacje o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej (dalej: "Brand24") w IV kwartale 2019 r.

Według danych o sprzedaży na koniec IV kwartału 2019 r. Brand24 posiadał 3325 aktywnych klientów, co oznacza, z?e liczba klientów netto spadła o 306 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzien? 31 grudnia 2018 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 3096, co oznacza, że w trakcie 2019 roku liczba klientów Brand24 wzrosła o 7,4%.

Na liczbę klientów w raportowanym okresie negatywny wpływ miały opisane poniżej czynniki:

1.Wstrzymanie w III kwartale 2019 roku oferowania danych z serwisów Facebook oraz Instagram. Najistotniejszy wpływ braku powyższych danych był widoczny w pierwszych tygodniach IV kwartału 2019 roku, kiedy miał miejsce znaczny wzrost odejść klientów w porównaniu do historycznych poziomów wskaźnika odejść. Niemniej tendencja ta została zahamowana i pozostałe tygodnie IV kwartału 2019 roku charakteryzowały się mniejszą liczbą odejść klientów. Niezależnie od powyższego, w związku z ograniczeniem dostępności do danych z ww. serwisów Spółka zanotowała również niższą niż we wcześniejszych miesiącach sprzedaż obejmującą pozyskanie nowych klientów.

Zgodnie z informacją zawartą m.in. w raporcie za III kwartał 2019 roku Spo?łka przewiduje, z?e kwartalne zmniejszenie liczby klientów (w ujęciu netto) a w szerszym ujęciu spowolnienie tempa przyrostu nowych kliento?w będzie miało charakter przejs?ciowy. W celu przywrócenia satysfakcjonującego tempa wzrostu, w okresie IV kwartału 2019 r. Spółka wdrożyła m.in. monitoring serwisu społecznościowego dla graczy Twitch, filtr antyspamowy odsiewający wpisy z małowartościowych stron oraz uruchomiła nową wersję raportów email pozwalającą korzystać z narzędzia bez codziennego logowania się do panelu użytkownika.

2. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na liczbę nowych klientów pozyskanych w IV kwartale 2019 roku (w aspekcie liczby nowych kont testowych) była decyzja o tymczasowym ograniczeniu części wydatków marketingowych, co związane było z koniecznością uwzględnienia zmniejszenia oczekiwanego poziomu generowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Spółka podkreśla, z?e priorytetowym czynnikiem oceny tempa jej wzrostu i skali biznesu w tym i kolejnych okresach jest poziom przychodów. W oparciu o dane pochodzące bezpośrednio z wewnętrznych systemów Spółki, Emitent szacuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2019 wyniosły 15,7 mln PLN, co w porównaniu do 2018 roku oznacza wzrost o 33%. Ostateczna wysokość przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r. zostanie zaprezentowana w ramach skonsolidowanego raportu za 2019 r.

Wskaźnik ARPU [średni przychód miesięczny przypadający na klienta] w IV kwartale 2019 r. zmniejszył się o około 5% w porównaniu do ARPU zaraportowanego w poprzednim kwartale.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15Michał SadowskiPrezes Zarządu
2020-01-15Piotr WierzejewskiCzłonek Zarządu