STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 16 stycznia 2020 roku , Czwartek, 16 stycznia (11:18)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Indykpol S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 stycznia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "NWZ?). W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki. Na Przewodniczącą NWZ wybrano Panią Dorotę Madejską.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2 624 500 akcji, które stanowią ok. 84,00% w kapitale zakładowym i oddano 6 198 000 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 6 198 000 głosów tj. 100% oddanych głosów. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych przez siebie akcji własnych w liczbie 500 000, które dają prawo do 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał, które zostały podane pod głosowanie i nie zostały podjęte, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-16Piotr KulikowskiPrezes Zarządu- Dyrektor Generalny

Plik do pobrania