STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta, Czwartek, 16 stycznia (11:33)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-16Piotr KulikowskiPrezes Zarządu-Dyrektor Generalny

Plik do pobrania