STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020, Czwartek, 16 stycznia (13:47)

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (?Spółka?) informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

1. raport roczny za rok obrotowy 2018/2019 ? w dniu 12 marca 2020 r.,

2. raport za I kwartał 2020 r. ? w dniu 12 maja 2020 r.,

3. raport za II kwartał 2020 r. ? w dniu 12 sierpnia 2020 r.,

4. raport za III kwartał 2020 r. ? w dniu 12 listopada 2020 r.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2018/2019 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu