STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej , Czwartek, 16 stycznia (17:27)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16.01.2020 r., został zawarty z ING Commercial Finance Polska S.A., Aneks nr 5 do umowy z dnia 16.03.2018 r., o świadczenie usług faktoringu, w ramach której faktor nabywa, ewidencjonuje, inkasuje i rozlicza wierzytelności dotyczące sprzedaży towarów i usług przysługujących ELZAB S.A.

Na podstawie zawartego Aneksu nastąpiło podwyższenie limitu zaangażowania z kwoty 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych, 00/100) do kwoty 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100). W pozostałym zakresie warunki umowy o świadczenie usług faktoringu nie uległy zmianie.

Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-16Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2020-01-16Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu