STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 12 lutego 2020 r., Czwartek, 16 stycznia (18:00)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 12 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-16Sławomir WoźniakPrezes Zarządu
2020-01-16Piotr WalasekCzłonek Zarządu

Plik do pobrania