STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS: Terminy przekazania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej , Czwartek, 16 stycznia (21:39)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka?) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

? Raport roczny 2019 r. ? 12 marca 2020 r.

? Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2020 r. ? 29 kwietnia 2020 r.

? Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2020 r. ? 12 sierpnia 2020 r.

? Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2020 r. ? 29 października 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. ("Rozporządzenie?) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2020 roku.

Raport roczny za 2019 r. zawierać będzie:

? skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,

? jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §62 ust.1 Rozporządzenia zawierać będą:

? kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,

? kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia zawierać będzie:

? półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

? półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.

Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż "Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej? zostanie przekazane w dniu 12 marca 2020 r.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-16Jarosław Wittstockp.o. Prezesa Zarządu
2020-01-16Zofia ParyłaWiceprezes Zarządu