STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu, Piątek, 17 stycznia (08:03)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku zawarł warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej o łącznej powierzchni 1,841 ha (dalej łącznie: Nieruchomość).

Sprzedaż Nieruchomości zostanie dokonana pod następującymi warunkami:

1. Prezydent Wrocławia nie wykona prawa pierwokupu przysługującego Gminie Wrocław na podstawie art. 109 ust. 1. pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek,

2. wraz z umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego zawarta zostanie umowa najmu Nieruchomości.

Strony ustaliły cenę prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własność usytuowanych na nich budynków na 13.530.000,00 zł.

Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przeniesienia praw do Nieruchomości w terminie do dwóch tygodni od dnia powiadomienia kancelarii notarialnej o rezygnacji Prezydenta Wrocławia z prawa pierwokupu praw do Nieruchomości bądź w terminie do dwóch tygodni po upływie miesięcznego terminu do wykonania tego prawa, którego bieg rozpoczyna się od daty zawiadomienia przez notariusza Prezydenta Wrocławia o treści umowy.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż zbycie Nieruchomości, o której mowa powyżej, będzie miało wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-17Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2020-01-17Dariusz PołetekCzłonek Zarządu