STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBF: Informacja dotycząca przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Piątek, 17 stycznia (16:36)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PBS Finanse SA ("Spółka?, "Emitent") , w związku z powzięciem informacji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, podaje do publicznej wiadomości, że przedmiotowe postępowanie może mieć wpływ na sytuację finansową emitenta ze względu na fakt posiadania obligacji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.264.600,00 PLN oraz w związku z zawartym porozumieniem o rozwiązaniu umowy agencyjnej, o którym to fakcie Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 13/2019

z dnia 29.11.2019r. Zarząd Emitenta nie jest w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnej wartości wpływu raportowanego zdarzenia z uwagi na brak szczegółowej wiedzy odnośnie treści decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji z dnia 15.01.2020r


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-17Dariusz BlicharzPrezes Zarządu