STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, Poniedziałek, 20 stycznia (10:30)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: "Emitent?) informuje, że raporty okresowe w 2020 roku będą przekazywane w następujących terminach:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2020 roku ? 25 maja 2020 roku

- za III kwartał 2020 roku ? 23 listopada 2020 roku

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku ? 27 sierpnia 2020 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2019 rok ? 17 kwietnia 2020 roku

- skonsolidowany raport roczny za 2019 rok ? 17 kwietnia 2020 roku

Zarząd Emitenta oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 2018, poz. 757) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-20Jan PoświataPrezes Zarządu
2020-01-20Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu