STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku., Wtorek, 21 stycznia (09:35)

Zarząd Logintrade S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.


Raporty kwartalne:


- raport okresowy za IV kwartał 2019r. 14 lutego 2020 roku,


- raport okresowy za I kwartał 2020r. 14 maja 2020 roku,


- raport okresowy za II kwartał 2020r. 14 sierpnia 2020 roku,


- raport okresowy za III kwartał 2020r. 13 listopada 2020 roku.


Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 29 maja 2020 roku.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wudarzewski - Prezes Zarządu
Michał Szlachcic - Wiceprezes Zarządu