STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM: Zawiadomienie akcjonariusza o zakupie akcji 4fun Media S.A., Wtorek, 21 stycznia (12:36)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd 4fun Media S.A. ("Spółka?) podaje do wiadomości o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia Epicom Ltd. w sprawie zakupu 45.889 akcji 4fun Media S.A. stanowiących 1,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 45.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji, spółka Epicom Ltd. posiadała 2.268.217 akcji Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Epicom Ltd. posiada obecnie 2.314.106 akcji Spółki, stanowiących 54,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.314.106 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 54,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w związku z zakupem akcji przez Epicom Ltd. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Dariusza Stokowskiego jako wspólnika spółki Epicom Ltd. a jednocześnie osoby powiązanej ze Spółką poprzez funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pełny tekst otrzymanych zawiadomień, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-21Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-01-21Biruta Makowska Prokurent

Plik do pobrania