STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku., Wtorek, 21 stycznia (14:03)

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Spółka?) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku ? 19 listopada 2020 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku ? 10 września 2020 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2019 ? 1 kwietnia 2020 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 ? 1 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie?), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i drugi kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-21 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-01-21 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu