STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL: Zawiadomienie Akcjonariusza o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce , Wtorek, 21 stycznia (17:03)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka?), działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa?), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusze?), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy, informujące o obniżeniu przez Fundusze progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-21Grzegorz MłynarczykWiceprezes Zarządu
2020-01-21Tomasz KrólCzłonek Zarządu

Plik do pobrania