STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, Środa, 22 stycznia (10:54)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2020.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

? jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku (R) ? 29 kwietnia 2020 roku

? jednostkowy raport kwartalny Spółki za I kwartał 2020 roku ? 29 maja 2020 roku

? jednostkowy raport półroczny Spółki za I półrocze 2020 roku ? 30 września 2020 roku

? jednostkowy raport kwartalny Spółki za III kwartał 2020 roku ? 27 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2020.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-22Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu