STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMM: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Środa, 22 stycznia (11:40)

Zarząd Grupa Emmerson S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2020 będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 14 lutego 2020 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r.

- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - 29 maja 2020 r.

- raport kwartalny za II kwartał 2020 r. - 14 sierpnia 2020 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krajewski - Prezes Zarządu