STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku, Środa, 22 stycznia (17:27)

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2019 z dnia 27 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Emitent?) w związku ze zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: "NWZ?), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.?.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-22Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-01-22Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania