STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS: Zawiadomienie o decyzji UOKIK związanej z projektem ?Polimery Police", Środa, 22 stycznia (17:42)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 31 października 2019 roku, nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, nr 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz nr 41/2019 z 

dnia 13 grudnia 2019 roku, Grupa LOTOS S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 roku powzięła informację, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Grupę Azoty S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz Spółkę wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność pod firmą Grupa Azoty Polyolefins S.A..

Zgoda stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających przewidzianych w Porozumieniu wstępnym, które dotyczy warunków inwestycji Grupy LOTOS S.A. w kapitał zakładowy oraz udzielenia finansowania dłużnego dla Projektu "Polimery Police? (zakomunikowanym w raporcie bieżącym nr 41/2019 z 13 grudnia 2019 roku).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-22 Jarosław Wittstock p.o. Prezesa Zarządu
2020-01-22 Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu