STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Powzięcie informacji w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzeniu nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku., Środa, 22 stycznia (17:45)

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka? lub ?Emitent?) niniejszym informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 roku otrzymał informację od akcjonariusza mniejszościowego Bluebird Capital S.A. z siedzibą w Warszawie o złożeniu w dniu 8 stycznia 2020 roku pozwu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 3, 4 oraz 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2019 roku. Akcjonariusz Emitenta powiadomił także, że w dniu 21 stycznia 2020 roku wniósł również wniosek o zabezpieczenie ww. powództwa.


Jednocześnie Zarząd Emitenta, informuje, iż do dnia publikacji niniejszego raportu nie otrzymał odpisu ww. powództwa jak również wniosku o zabezpieczenie, w związku z czym nie posiada informacji o zakresie zarzutów wniesionych przez akcjonariusza, jak również nie ma możliwości ustosunkowania się do nich.


Podstawa prawna:

4 ust. 2 pkt. 10 Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu