STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku , Środa, 22 stycznia (17:50)

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.


Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. ? 15 maja 2020 r.

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. ? 14 sierpnia 2020 r.

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. ? 13 listopada 2020 r.

- raport okresowy roczny za 2019 r. ? 20 marca 2020 r.


W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" informuje, że nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu