STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r., Środa, 22 stycznia (23:40)

Zarząd 7FIT S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku ? 14.02.2020 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku ? 15.05.2020 r.

3. Raport roczny za 2019 rok ? 01.06.2020 r.

4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku ? 14.08.2020 r.

5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku ? 16.11.2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Bała - Prezes Zarządu