STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym , Piątek, 24 stycznia (16:03)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Indykpol S.A. (Spółka) informuje, że w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku uchwały nr 4 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 24 stycznia 2020 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 - z poźn. zm.) dotyczący wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Wojciech MarchlewskiDyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych - Prokurent