STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. w dniu 24 stycznia 2020 roku, Piątek, 24 stycznia (16:57)

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Emitent?) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grupa Azoty Polyolefins? S.A., zgłoszony przez akcjonariusza Emitenta - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Emitenta obradującego w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 stycznia 2020 roku, wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-01-24Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania