STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DRP: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Wtorek, 28 stycznia (11:06)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku ? 14 maja 2020 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku ? 19 listopada 2020 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku ? 30 września 2020 r.

3. Raporty roczne:

- Raport roczny za 2019 r. ? 29 kwietnia 2020 r.

- Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. ? 29 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie DROP S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Spółki zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że DROP S.A. nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-10Marek SuchowolecCzłonek RN delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa ZarząduMarek Suchowolec