STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu październiku 2019 roku, Wtorek, 28 stycznia (11:07)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka?) informuje, że wartość jednostkowych przychodów Spółki ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu październiku 2019 roku wyniosła 67,0 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 52,9 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 26,7%. Przychody z pośrednictwa w miesiącu październiku 2019 roku wyniosły 2,4 mln PLN i były niższe o około 41,5% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 4,1 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu październiku 2019 roku wyniosły 69,4 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 57,0 mln PLN, stanowi dla tego okresu (miesiąc październik) wzrost sprzedaży o około 21,8%.

Przychody Spółki ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.420,2 mln PLN i są wyższe o około 9,6% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.296,0 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 117,6 mln PLN i były wyższe o około 0,7% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 116,8 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.537,8 mln PLN i są wyższe o około 8,8% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.412,8 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu październiku 2019 roku wyniosła 67,0 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 54,6 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 22,7%. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły w miesiącu październiku 2019 roku 4,5 mln PLN i były niższe o około 37,5% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 7,2 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu październiku 2019 roku wyniosły 71,5 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 61,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 15,7%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży imprez turystycznych w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.420,2 mln PLN i są wyższe o około 8,3% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.311,4 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 143,6 mln PLN i były niższe o około 26,7% od przychodów z pośrednictwa dla tego samego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 195,9 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku wyniosły 1.563,8 mln PLN i są wyższe o około 3,7% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 października 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.507,3 mln PLN.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za miesiąc październik 2019 roku oraz w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 października 2019 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o ich dynamice ? zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże ? w mln PLN).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania