STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMC: IMC S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2019, Wtorek, 28 stycznia (11:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. USDw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Revenue118 773 81 347
Operating profit/(loss)22 806 39 251
Profit/(loss) before income tax19 072 32 586
Net profit/(loss)18 350 32 066
Net cash flow from operating activity39 918 24 277
Net cash flow from investing activity(4 553)(4 145)
Net cash flow from financing activity(28 510)(16 876)
Total net cash flow6 855 3 256
Total assets340 975 227 580
Share capital59 59
Total equity142 987 121 262
Non-current liabilities108 954 24 929
Current liabilities89 034 81 389
Weighted average number of shares33 178 000 33 178 000
Profit/(loss) per ordinary share (in USD)0,55 0,97
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania