STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię, Wtorek, 28 stycznia (11:16)

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Indykpol S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku został podpisany z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.) Aneks nr 4 do umowy o MultiLinię, z dnia 15 marca 2018 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z treścią Aneksu kwota kredytu określona w umowie została obniżona z 45.000 tys. zł. do 20.000 tys. zł a termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 26 lutego 2021 roku. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Piotr KulikowskiPrezes Zarzadu, Dyrektor Genaralny