STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Wtorek, 28 stycznia (11:16)

Raport bieżący nr 47/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Indykpol S.A. (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej "Ustawa o ofercie?) przekazane przez Rolmex Spółka Akcyjna, dotyczące przekroczenia progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez strony porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego działania w celu zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Piotr KulikowskiPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Plik do pobrania