STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. , Wtorek, 28 stycznia (11:24)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka?) niniejszym na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?), niniejszym informuje o następujących terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe:

- pierwszy kwartał 2020 roku ? 25 maja 2020 roku;

- trzeci kwartał 2020 roku ? 23 listopada 2020 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe? 23 września 2020 roku.

3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 ? 1 kwietnia 2020 roku.

Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:

- zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe,

- zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Guy IndigDirector
2020-01-24Andrew FoxDirector

Plik do pobrania