STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, Wtorek, 28 stycznia (11:24)

Raport bieżący nr 44/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymała w dniu 28.11.2019r. informację od Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru?.

Wartość oferty ELEKTROTIM S.A. to 22.687.891,00 zł brutto.

Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a także szacowanie ryzyka przez Spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, ELEKTROTIM S.A. podaje fakt otrzymania niniejszej informacji do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Spółka ELEKTROTIM S.A. będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2019-11-29Dariusz PołetekCzłonek Zarządu