STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATP: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A., Wtorek, 28 stycznia (11:27)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 17 grudnia 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki tj. przy ulicy Załogowej 17 w Gdańsku.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 grudnia 2019r., informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Piotr BielińskiPrezes Zarządu

Plik do pobrania