STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania, Wtorek, 28 stycznia (11:33)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DGA S.A. informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19, działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Projekt pt. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II? znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt złożony przez DGA S.A. jako Lidera, w partnerstwie z Gminą Miastem Toruń opiewa na 1.664.640,00 zł (kwota przypadająca na DGA S.A. to ok. 1.440 tys. zł), w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 100%. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 r.

Przedmiotem projektu jest udzielanie grantów na opracowanie i udostępnienie nowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w następujących branżach:

- drzewno-meblarskiej,

- leśnej,

- ogrodniczej,

- rolno-hodowlanej,

- rybackiej,

- hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej,

- spożywczej.

DGA S.A. oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-03Anna SzymańskaWiceprezes Zarządu