STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBX: Podjęcie rozmów w sprawie współpracy, Wtorek, 28 stycznia (11:33)

Raport bieżący nr 57/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż zaproponował spółce Polnord S.A. ("Polnord?) podjęcie rozmów mających na celu wypracowanie porozumienia w przedmiocie strategicznej współpracy pomiędzy Grupą Pekabex a Polnord w zakresie działalności operacyjnej oraz potencjalnej kapitałowej inwestycji Grupy Pekabex w akcje Polnord. Zarząd Polnord wyraził zgodę na podjęcie rozmów w powyższym zakresie. Rozmowy poprzedzi podpisanie przez strony listu intencyjnego określającego potencjalne cele obu stron oraz warunki brzegowe rozmów. O wyniku rozmów Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Jednocześnie Emitent informuje iż rozmowy, o których mowa wyżej nie będą dotyczyły objęcia akcji Polnord serii T, w których emisji spółki z Grupy Pekabex nie będą partycypować.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-05Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2019-12-05Przemysław BorekWiceprezes Zarządu