STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG: Zmiana stanu posiadania, Wtorek, 28 stycznia (11:34)

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Capital Park SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2019 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od: MIRELF VI B.V.. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotyczące zmiany bezpośredniego stanu posiadania akcji Spółki w związku z zakończonym procesem połączenia MIRELF VI B.V z siedzibą w Amsterdamie, Holandia z Townsend Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. W wyniku połączenia MIRELF VI B.V. stał się bezpośrednim posiadaczem 71.964.356 akcji w Spółce dających 66,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-12Marcin JuszczykCzłonek Zarządu

Plik do pobrania