STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IND: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej , Wtorek, 28 stycznia (11:41)

Raport bieżący nr 56/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz?) złożone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa?). Fundusz poinformował, że w odpowiedzi na żądanie sprzedaży akcji spółki w ramach przymusowego wykupu zbył akcje Spółki czym zmniejszył stan posiadania akcji poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja i jej rozliczenie miały miejsce w dniu 18 grudnia 2019 roku.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23Piotr KulikowskiPrezes Zarządu-Dyrektor Generalny

Plik do pobrania