STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu listopadzie 2019 roku, Wtorek, 28 stycznia (11:41)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka?) informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży Spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu listopadzie 2019 roku wyniosła 91,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 84,3 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 8,2 %. Przychody z pośrednictwa wyniosły w miesiącu listopadzie 2019 roku 2,5 mln PLN i były wyższe o około 31,6% od przychodów z pośrednictwa dla analogicznego okresu 2018 roku, które wyniosły 1,9 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu listopadzie 2019 roku wyniosły 93,7 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 86,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 8,7%.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku wyniosły 1.511,5 mln PLN i są wyższe o około 9,5% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.380,3 mln PLN. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku wyniosły 120,0 mln PLN i były wyższe o około 1,1% od przychodów z pośrednictwa dla analogicznego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 118,7 mln PLN. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku wyniosły 1.631,5 mln PLN i są wyższe o około 8,8% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.499,0 mln PLN.

Zarząd Spółki, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu listopadzie 2019 roku wyniosła 91,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 86,5 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 5,4 %. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły w miesiącu listopadzie 2019 roku 2,5 mln PLN i były wyższe o około 19,0% od przychodów z pośrednictwa dla analogicznego okresu roku 2018, które wyniosły 2,1 mln PLN. Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu listopadzie 2019 roku wyniosły 93,7 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 88,6 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o około 5,8%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży imprez turystycznych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku wyniosły 1.511,5 mln PLN i są wyższe o około 8,1% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.397,9 mln PLN. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku wyniosły 146,1 mln PLN i były niższe o około 26,2% od przychodów z pośrednictwa dla analogicznego okresu roku 2018, które wyniosły w tym okresie 198,0 mln PLN. Łączne, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku wyniosły 1.657,6 mln PLN i są wyższe o około 3,9% od przychodów za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1.595,9 mln PLN.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie informacji o w/w przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za wskazane okresy (tj. za miesiąc listopad 2019 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia 2019 roku do listopada 2019 roku, a także za okresy porównywalne) oraz informacje o ich dynamice ? zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu (wartości podane tamże ? w mln PLN).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-23Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu

Plik do pobrania