STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPN: Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek OPONEO.PL S.A. i OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o., Wtorek, 28 stycznia (11:42)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 września 2019 roku Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż powziął w dniu 14 stycznia 2020 roku informację o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2020 roku, połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

Połączenie nastąpiło na podstawie Planu połączenia spółek z dnia 17 czerwca 2019 roku poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę pod firmą OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Z dniem połączenia spółek, OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako spółka przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako spółki przejmowanej, która to została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-14Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2020-01-14Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu