STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, Wtorek, 28 stycznia (11:42)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

? 23 marca 2020 roku ? Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2019;

? 14 maja 2020 roku ? Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zawierający kwartalną informację finansową;

? 30 września 2020 roku ? Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku;

? 30 listopada 2020 roku ? Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zawierający kwartalną informację finansową.

Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie?) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 oraz II kwartał roku obrotowego 2020.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-23Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2020-01-23Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu