STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta, Wtorek, 28 stycznia (11:42)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum Spółka komandytowa - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) w dniu 23.01.2020 r. zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/8, 3/9 oraz 3/10, położonych we Wrocławiu przy ul. Góralskiej, o łącznej powierzchni 1,1943 ha (Nieruchomość) wraz z własnością położonych na Nieruchomości budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i urządzeń usytuowanych na Nieruchomości.

Strony ustaliły cenę sprzedaży za Nieruchomość na kwotę 42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) plus należny podatek VAT w kwocie 9.660.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. na kwotę brutto 51.660.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Na Nieruchomości Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, standardowo realizowanego przez spółki z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych Kupującego oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji serii F, o której emitent informował w raportach bieżących nr 22/2019 oraz 23/2019.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-23Bartosz KuźniarPrezes Zarządu