STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, Wtorek, 28 stycznia (11:43)

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwanego dalej "Rozporządzeniem?, Zarząd Spółki DGA S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok ? 17 kwietnia 2020 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku ? 15 maja 2020 r.

3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku ? 18 września 2020 r.

4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku ? 20 listopada 2020 r.

Zarząd DGA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Andrzej GłowackiPrezes Zarządu